Pokok pikiran ketiga mengandung pengertian?

Preparing Download


Pokok pikiran ketiga mengandung pengertian?

  1. wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau individu
  2. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
  3. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusian yang luhur
  4. Mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan
  5. Semua jawaban benar

Jawaban: D. Mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan

Dilansir dari Encyclopedia Britannica, pokok pikiran ketiga mengandung pengertian mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan.

Leave a Comment